Leczenie stomatologiczne dziecka w znieczuleniu ogólnym

dentysta tłumaczy dziecku badanie

Leczenie stomatologiczne dziecka w znieczuleniu ogólnym

Często spotykamy się z wieloma wątpliwościami ze strony rodziców dotyczącymi leczenia zębów u dzieci w znieczuleniu ogólnym.
Rodzice nie mają zaufania do tej formy leczenia i obawiają się o bezpieczeństwo swoich dzieci, dlatego często rezygnują z leczenia stomatologicznego dziecka, co skutkuje niebezpiecznymi powikłaniami dla jego zdrowia, a nawet życia.
Dlatego jako lekarze mający wieloletnie doświadczenie z tą formą znieczulenia postanowiliśmy dokładniej ją opisać.

Co to jest znieczulenie ogólne i jak przebiega?

Znieczulenie ogólne – tzw. narkoza – wyłącza na czas zabiegu świadomość, a tym samym odczuwanie bólu i stresu. Od początku do końca jego trwania dziecko znajduje się w spokojnym, podobnym do snu stanie.
Znieczulenie rozpoczyna się podaniem gazu anestetycznego, który powoduje wyłączenie świadomości, następnie zostają założone wenflony, przez które podaje się dożylnie leki anestezjologiczne podtrzymujące stan snu i uspokojenia pacjenta.
Po zaśnięciu dziecka w jego drogach oddechowych zostaje umieszczona specjalna rurka intubacyjna, przez którą pacjent oddycha.
Oddech jest stale kontrolowany i wspomagany, aby przez cały czas zabiegu pacjent otrzymywał dostatecznie dużo tlenu. Przez rurkę intubacyjną podawane są specjalne gazy podtrzymujące narkozę.
Intubacja zapewnia prawidłowe oddychanie oraz chroni pacjenta przed zachłyśnięciem się np. fragmentami zębów, lub materiałami stosowanymi w leczeniu zębów i jest konieczna do bezpiecznego przeprowadzenia zabiegu.
Rurka jest usuwana z dróg oddechowych podczas wybudzania pacjenta zanim odzyska świadomość, więc nie odczuwa on dyskomfortu.

Co dzieje się z dzieckiem po wybudzeniu?

Po wybudzeniu u dziecka mogą występować krótkotrwałe zmiany nastroju, od lekkiego pobudzenia do wzmożonej senności, natomiast dzięki odpowiedniemu stosowaniu leków anestetycznych nudności i wymioty praktycznie nie występują. Dziecko pozostaje pod opieką zespołu anestezjologicznego oraz rodziców do czasu, kiedy samodzielnie może opuścić przychodnię – trwa to zwykle od jednej do dwóch godzin po wybudzeniu.

Jak dbamy o bezpieczeństwo zabiegu?

Znieczulenie ogólne, aby było bezpieczne, musi być poprzedzone dokładnym wywiadem lekarskim oraz wykonaniem badań krwi, w celu oceny, czy nie ma przeciwwskazań do wykonania zabiegu w warunkach przychodni.
Pacjenci obciążeni chorobami przewlekłymi lub z nieprawidłowymi wynikami badań krwi muszą mieć przeprowadzony zabieg w znieczuleniu ogólnym w warunkach szpitalnych.
Warunkiem wykonania zabiegu w przychodni jest ukończenie przez dziecko 2 lat.
Podtrzymywanie znieczulenia ogólnego polega na częstym podawaniu minimalnych dawek leków oraz łączeniu różnych środków, aby zmniejszyć działania niepożądane. Umożliwia to bezpieczne przeprowadzenie dziecka przez okres zabiegu oraz szybkie wybudzenie, ponieważ tak podawane leki nie kumulują się w organizmie.
Zabieg jest bezpieczny dzięki stałemu monitorowaniu ważnych funkcji organizmu. Jest to możliwe dzięki współpracy z doświadczonymi anestezjologami dziecięcymi, ścisłej współpracy lekarza dentysty z lekarzem anestezjologiem oraz zastosowaniu nowoczesnego sprzętu i leków.
W naszej placówce posiadamy sprzęt anestezjologiczny w jaki wyposażone są sale operacyjne w szpitalach, a zabiegi stomatologiczne wykonują lekarze z doświadczeniem klinicznym oraz specjalizacją ze stomatologii dziecięcej lub chirurgii stomatologicznej.
Nie jest prawdą, że podczas narkozy zostają uszkodzone komórki nerwowe czy następuje uszkodzenie mózgu – właśnie dzięki wspomaganemu oddechowi i stałemu dostarczaniu tlenu nie dochodzi do takich zdarzeń.

Jakie są wskazania medyczne do leczenia stomatologicznego w narkozie?

Kwalifikując dziecko do leczenia w znieczuleniu ogólnym zawsze kierujemy się następującymi wskazaniami medycznymi:

 • brak współpracy z pacjentem ze względu na wiek (bardzo małe dzieci, ale powyżej dwóch lat )
 •  upośledzenie umysłowe umiarkowanego i znacznego stopnia
 • autyzm
 • silne zaburzenia lękowe i fobie
 • liczne zęby do usunięcia
 • usunięcie trudnych zębów, np. zatrzymanych lub uszkodzonych po urazie
 • leczenie następstw rozległych urazów zębów i tkanek
 • udokumentowane uczulenie na środki znieczulenia miejscowego lub inne przeciwwskazania do ich zastosowania
 • wcześniejsze niepowodzenie leczenia w sedacji i znieczuleniu miejscowym
 • skomplikowane i długotrwałe leczenie stomatologiczne u dzieci możliwe tylko w znieczuleniu ogólnym
 • konieczność pilnego leczenia wielu zębów przed operacją lub agresywnym leczeniem np. chemioterapia, immunosupresja

Jakie są korzyści z leczenia stomatologicznego w narkozie?

Podczas znieczulenia ogólnego lekarz dentysta jest w stanie dokładnie i spokojnie wykonać jednorazowo niezbędne zabiegi, co często nie jest możliwe zwłaszcza u niewspółpracującego dziecka podczas tradycyjnego leczenia w gabinecie.
Ryzyko utraty wypełnień jest minimalne, a efekt leczenia jest długotrwały i estetyczny.
Dziecko oraz rodzice unikają wielu stresów związanych z leczeniem, zwłaszcza jeśli dotyczy wielu zębów .
Wyleczenie jednorazowo wszystkich zębów z próchnicą zapobiega wystąpieniu powikłań związanych z postępem choroby w czasie.

Czy zdecydować się na leczenie dziecka w znieczuleniu ogólnym?

U ogólnie zdrowych dzieci można bezpiecznie przeprowadzić leczenie zębów w narkozie w warunkach przychodni, jednak nie ma zabiegów bez ryzyka. Nawet drobne zabiegi w znieczuleniu miejscowym lub podanie popularnie stosowanych leków w domu może wywołać groźne następstwa .
Badania laboratoryjne oraz wywiad anestezjologiczny minimalizują ryzyko.
Należy pamiętać, że nieleczone zęby dziecka stanowią ogromne zagrożenie dla organizmu. Zakażenia u dzieci rozwijają się dużo szybciej niż u dorosłych. Bakterie z zakażonych zębów mogą nieodwracalnie uszkodzić ważne narządy wewnętrzne takie jak serce, mózg czy nerki, lub wywołać groźną dla życia sepsę, wtedy znieczulenie ogólne to konieczność, a nie wybór metody leczenia.
Mamy nadzieję, że przytoczona argumentacja przekona rodziców do tego sposobu leczenia oraz pozwoli zrozumieć istotę korzyści wynikających z tej formy znieczulenia.

?>

Zajmiemy się Tobą i Twoim dzieckiem. Wasz uśmiech jest dla nas najważniejszy.

umów się już dziś na wizytę